Головне управління ДПС
у Запорізькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Інформація щодо переліку посадових осіб, уповноважених начальником ГУ ДПС у Запорізькій області на виконання делегованих повноважень (з 01.01.2021)

опубліковано 10 лютого 2022 о 16:08

зп

Дата,

наказу

Прізвище, ім’я посадової (службової) особи, уповноваженої керівником ДПС на виконання делегованих повноважень

Посада

Перелік делегованих повноважень

Нормативно-правовий акт (стаття, пункт, підпункт)

Примітка

 

30.12.2021 №911

 

Нитка Людмила

 

Головний державний інспектор Олександрівського управління

Вільнянської ДПІ

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій (форма № 3-РРО);


 

підписання повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (ф. № 2-ЄСВ);

підписання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ф. № 34-ОПП);

 підписання листів про відмову у наданні адміністративних та інших послуг, у рамках надання яких посадовим особам надано повноваження на підписання результатів надання таких послуг;

 підписання повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) (ф. № 1-ВРС);
підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) (ф. № 2-ВРС);

  підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) (ф. № 3-ВРС);

 підписання довідки з реєстру страхувальників (ф. № 1-ДРС);

  підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань);

 

 

 

  

підписання листів про відмову у реєстрації платником єдиного податку;

 підписання витягів з реєстру платників єдиного податку;

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) фізичною особою;


підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України фізичної особи


п.1 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», п. 14 гл. 2 розд. ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за №918/29048 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій»;

ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), п. 4 розділу ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/26330);

 абзац другий п. 64.3 ст. 64 ПКУ, п. 3.10 Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 №1562/20300;


ст. 191 ПКУ;

 

 

 

 

ст. ст. 48 та 49 ПКУ;

  

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу II Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 № 651, постановою правління Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2017 за №1017/30885;

  ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу ІІ Порядку № 651;

 

 

  

ст.17 Закону № 2464, п. 3 розділу ІІ Порядку № 651;
 

ст.17 Закону № 2464, п. 7 розділу ІІ Порядку № 651;

 п. 179.3, п. 179.12 ст. 179 ПКУ, Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568;

 п.299.5 ст.299 ПКУ;

 

п.299.9 ст.299 ПКУ;


 

п. 137.7 ст. 137 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України від 03.12.2012 №1264 «Про затвердження порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доход) та форми цієї довідки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2012 №2155/22467;

 

пп. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191, п.141.4 ст. 141 ПКУ, наказ Державної податкової служби України від 12.04.2002 №173 «Про підтвердження податкового резидента України».

 

 
 

07.12.2021 №874

 

Величко Віталій

 

начальник Василівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства;

 підписання запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом; 

підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

 підписання запитів на отримання від платників податків, платників єдиного внеску та надання у межах, передбачених законом, документів в електронному вигляді;

підписання запитів платникам податків щодо надання засвідчених належним чином копій документів у разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

підписання запитів на отримання від нотаріусів інформації про вступ фізичної особи у права спадкоємця;

підписання запитів до органів статистики на одержання даних, необхідних для використання у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

 підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;

підписання запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань та їх документального підтвердження;

підписання письмових запитів на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок, передбачених:

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;

«Податкове повідомлення-рішення»;

«Оформлення результатів перевірок»;

«Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків»;

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;

«Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної»;

«Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем»;

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення бюджетного відшкодування або виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання»;

«Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання»;

«Пеня»;

прийняття податкових повідомлень-рішень про визначення грошових зобов’язань, передбачених:

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

«Транспортний податок»;

«Порядок обчислення плати за землю»;

прийняття рішень про анулювання реєстрації платника єдиного податку та на їх підставі виключення з реєстру платників єдиного податку;

розгляд справ та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому законом;

підписання повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу;

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій до платників єдиного внеску за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску, а також підписання повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань);

накладання кваліфікованого електронного підпису на кожне сформоване електронне повідомлення включене до реєстру повернення податку на доходи фізичних осіб, а також підписання повідомлень про відмову у поверненні помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, із зазначенням причин такої відмови, в межах функціональних повноважень


підписання висновків про списання сум недоїмки єдиного внеску та нарахованих сум штрафних санкцій та пені;

підписання довідок- підтверджень статусу податкового резидента України фізичним особам;

 

підписання листів про відмову в реєстрації платника єдиного податку;

підписання витягу з реєстру платників єдиного податку.

п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 ПКУ
 

 

 

п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ


 

 

 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

   

 

п.п. 20.1.7 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

  

 

20.1.14 п. 20.1 ст. 20 ПКУ
 

 

п.п. 20.1.22 пункту 20.1 ст. 20 ПКУ

 

  

п.п. 20.1.21 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 

  

 

п.73.3 ст. 73 ПКУ


 

 

 

 

 

 

п. 73.5 ст. 73 ПКУ

 

 

 

 

 

п. 54.3 ст. 54 ПКУ


п. 58.1 ст. 58 ПКУ

п. 82.2, ст.. 82, пп. 86.7, п. 86.8 ст. 86 ПКУ

ст. 119 ПКУ

 

 

 

ст. 120 ПКУ

 

  

 

ст. 1201 ПКУ

 

 

 

 

ст. 122 ПКУ

 

 

 

ст. 123 ПКУ

 

  

 

 

 

 

 

 

ст. 124 ПКУ

 

ст. 129 ПКУ


 

 

п. 266.7 ст. 266 ПКУ

 

п. 267.6 ст. 267 ПКУ

 

п. 286.5 ст. 286 ПКУ

 

пп. 299.10, 299.11 ст. 299 ПКУ

 

 

п.п. 20.1.41 п. 20.1 ст. 20 ПКУ, ст. 2342 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

п.п. 169.2.4 п. 169.2 статті 169 ПКУ

  

 

 

 

частина десята, пп. 2, 7 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464-V

 

 

ст. 24 Закону № 2464-VI

 

п. 179.3, 179.12 ст. 179 ПКУ


 

абзац п’ятий п.5 розділу 3, абзац другий п. 4 розділу 4 Порядку інформаційної взаємодії Державної казначейської служби України та місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.04.2019 за №370/33341 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 №127))

п.915 Перехідних положень Закону України №2464-VI

 

наказ ДПС від 12.04.2002 №173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за №399/6687

п.299.5 ст.299 ПКУ


п.299.9 ст.299 ПКУ

 
 

02.12.2021 №869

Морозова Людмила

 

Головний державний інспектор Вільнянської ДПІ

 

- підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій (форма № 3-РРО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підписання повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (ф. № 2-ЄСВ)

 

 

 

 

 

 

підписання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ф. № 34-ОПП);

 

 підписання листів про відмову у наданні адміністративних та інших послуг, у рамках надання яких посадовим особам надано повноваження на підписання результатів надання таких послуг

 

 

підписання повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

 

 

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) (ф. № 1-ВРС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) (ф. № 2-ВРС)

 

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) (ф. № 3-ВРС)

 

 

підписання довідки з реєстру страхувальників (ф. № 1-ДРС)

 

 

підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань)

 

 

 

 

підписання листів про відмову у реєстрації платником єдиного податку

 

 

 

підписання витягів з реєстру платників єдиного податку

 

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) фізичною особою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України фізичної особи

 

п.1 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», п. 14 гл. 2 розд. ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за №918/29048 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій»

 

 

 

ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), п. 4 розділу ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/26330);

 

 

абзац другий п. 64.3 ст. 64 ПКУ, п. 3.10 Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 №1562/20300;

 

 

ст.191 ПКУ

 

 

 

 

  

 

 ст. ст. 48 та 49 ПКУ;

 

 

 

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу II Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 № 651, постановою правління Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2017 за №1017/30885

 

 

 

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу ІІ Порядку № 651

 

 

 

 

ст.17 Закону № 2464, п. 3 розділу ІІ Порядку № 651

 

 

 

 

 

 

ст.17 Закону № 2464, п. 7 розділу ІІ Порядку № 651

 

 

п. 179.3, п. 179.12 ст. 179 ПКУ, Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568

 

п.299.5 ст.299 ПКУ

 

 

 

 

п.299.9 ст.299 ПКУ

 

 

 

п. 137.7 ст. 137 ПКУ, Наказ Міністерства фінансів України від 03.12.2012 №1264 «Про затвердження порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доход) та форми цієї довідки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2012 №2155/22467

 

 

пп. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191, п.141.4 ст. 141 ПКУ, наказ Державної податкової служби України від 12.04.2002 №173 «Про підтвердження податкового резидента України»

 

 
 

794 від 23.10.2021 «Про внесене змін до наказу Головного управління ДПС у Запорізькій області від 05.01.2021 № 12

 

Козаченко Юліана

 

заступник начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області

 

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

 
  794 від 23.10.2021 «Про внесене змін до наказу Головного управління ДПС у Запорізькій області від 05.01.2021 № 12

Щедровська Олена

заступник начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

 
 

794 від 23.10.2021 «Про внесене змін до наказу Головного управління ДПС у Запорізькій області від 05.01.2021 № 12

Баневич Світлана

Начальник управління податкового адміністрування фізичних осіб

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

 
 

 №794 від 23.10.2021 «Про внесене змін до наказу Головного управління ДПС у Запорізькій області від 05.01.2021 № 12

Вагилевич Антоніна

Начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

 
 

 №794 від 23.10.2021 «Про внесене змін до наказу Головного управління ДПС у Запорізькій області від 05.01.2021 № 12

Ганіцька Олена

Начальник управління податкового адміністрування юридичних осіб

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

 
 

794 від 23.10.2021 «Про внесене змін до наказу Головного управління ДПС у Запорізькій області від 05.01.2021 № 12

Галигіна Вікторія

 

Начальник відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

 Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

 
 

794 від 23.10.2021 «Про внесене змін до наказу Головного управління ДПС у Запорізькій області від 05.01.2021 № 12

Коваль Віталій

 

начальник відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

 
 

18.10.2021 №767

 

Чернявська Оксана

Начальник Василівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства;

підписання письмових запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом ;

підписання письмових запитів платникам податків про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів ;

підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;

підписання письмових запитів на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків);

прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок, передбачених:

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» ПКУ;

«Податкове повідомлення-рішення» ПКУ (крім перевірок з питань відшкодування ПДВ);

«Оформлення результатів перевірок» ПКУ;

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності» ПКУ;

«Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної» ПКУ;

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення бюджетного відшкодування або виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання» ПКУ;

«Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання» ПКУ;

прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включення (повторному включенні) неприбуткової організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;

підписання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

прийняття рішень про включення, відмову у включенні до Реєстру платників єдиного податку четвертої групи;

підписання листа про відмову у реєстрації платника єдиного податку;

підписання витягу з реєстру платників єдиного податку;

прийняття рішень про анулювання реєстрації платника єдиного податку та на їх підставі виключення з реєстру платників єдиного податку;

прийняття рішень про списання штрафних санкцій, які нараховані в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України ;

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) .

п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ
 

пункт 73.3 статті 73 ПКУ

 

 

  

 

 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ; 

 


 

п.п. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 

 

 

п.п 73.5 ст. 73 ПКУ

 

  

п. 54.3 ст. 54

 

 

п. 58.1 ст. 58

 

 

ст.86

 

ст. 120

 

ст. 120'

 

 


ст. 123


 

т. 124

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 133.4 ст. 133 ПКУ

 

 

 

 

 

п. 133.4 ст. 133 ПКУ

 

 

 

 

п. 291.51 ст. 291, п.п. 298.8.1


п. 298.8 ст. 298 ПКУ

 

 

п. 299.5 ст. 299 ПКУ

 

п. 299.9 ст. 299 ПКУ

 

 

п.п. 299.10, 299.11 ст. 299 ПКУ

 

п. 40 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ

 

 

п. 19'.1, ст. 19' , ст.103 ПКУ

 

п. 19'.1, ст. 19', п. 141.4, ст. 141, п. 13.5, ст. 13, ст. 103 ПКУ


 
 

08.10.2021 №760

 

Шевченко Володимир

 

тимчасово виконуючий обов’язки начальника Василівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства;

підписання запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

підписання запитів на отримання від платників податків, платників єдиного внеску та надання у межах, передбачених законом, документів в електронному вигляді; 

підписання запитів платникам податків щодо надання засвідчених належним чином копій документів у разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

підписання запитів на отримання від нотаріусів інформації про вступ фізичної особи у права спадкоємця;

підписання запитів до органів статистики на одержання даних, необхідних для використання у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності; 

підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації; 

підписання запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань та їх документального підтвердження; 

підписання письмових запитів на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків; 

прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок, передбачених: 

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»; 

«Податкове повідомлення-рішення»; 

«Оформлення результатів перевірок»; 

«Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків»; 

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»; 

«Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної»; 

«Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем»; 

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення бюджетного відшкодування або виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання»; 

«Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання»; 

«Пеня»; 

прийняття податкових повідомлень-рішень про визначення грошових зобов’язань, передбачених:

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

«Транспортний податок»;

«Порядок обчислення плати за землю»;

прийняття рішень про анулювання реєстрації платника єдиного податку та на їх підставі виключення з реєстру платників єдиного податку;

розгляд справ та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому законом; 

підписання повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу; 

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій до платників єдиного внеску за порушення норм законодавства про єдиний внесок; 

підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску, а також підписання повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску; 

підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань); 

накладання кваліфікованого електронного підпису на кожне сформоване електронне повідомлення включене до реєстру повернення ПДФО, а також підписання повідомлень про відмову у поверненні помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, із зазначенням причин такої відмови, в межах функціональних повноважень;

 
підписання висновків про списання сум недоїмки єдиного внеску та нарахованих сум штрафних санкцій та пені;

підписання довідок підтверджень статусу податкового резидента України;

підписання листів про відмову у реєстрації платника єдиного податку;

підписання витягу з реєстру платників єдиного податку.

п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ


 

 

 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.7 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

20.1.14 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.22 пункту 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

п.п. 20.1.21 п. 20.1 ст. 20 ПКУ


21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 

 

п.73.3 ст. 73 ПКУ 

 

 

 

 

п. 73.5 ст. 73 ПКУ

 

 

 

 

 

п. 54.3 ст. 54 ПКУ

 

п. 58.1 ст. 58 ПКУ

 

п. 82.2, ст.. 82, пп. 86.7, п. 86.8 ст. 86 ПКУ 

 

ст. 119 ПКУ

 

 

ст. 120 ПКУ

 

 

ст. 1201 ПКУ

 

 

 

 

 

ст. 122 ПКУ

 

 

ст. 123 ПКУ 

 

 

ст. 124 ПКУ


ст. 129 ПКУ

 

 

п. 266.7 ст. 266 ПКУ

 

п. 267.6 ст. 267 ПКУ

 

п. 286.5 ст. 286 ПКУ

 

пп. 299.10, 299.11 ст. 299 ПКУ

 

 

п.п. 20.1.41 п. 20.1 ст. 20 ПКУ, ст. 2342 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

п.п. 169.2.4 п. 169.2 статті 169 ПКУ 

 

частина десята, пп. 1, 2, 7 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464-V

 

 

ст. 24 Закону № 2464-VI 

 

 

п. 179.3, 179.12 ст. 179 ПКУ

 

абзац п’ятий п.5 розділу 3, абзац другий п. 4 розділу 4 Порядку інформаційної взаємодії Державної казначейської служби України та місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.04.2019 за №370/33341 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 №127))

п.915 перехідних положень Закону України №2464-VI


п.п. 191 .1.3 п. 191.1 ст. 191, п.141.4 ст. 141 ПКУ

 

п.299.5 ст.299 ПКУ

 

п.299.9 ст.299 ПКУ

 
 

20.07.2021 №590

 

Годлевська Алла

начальник Пологівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства;

 підписання запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

 підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

 підписання запитів на отримання від платників податків, платників єдиного внеску та надання у межах, передбачених законом, документів в електронному вигляді;

 підписання запитів платникам податків щодо надання засвідчених належним чином копій документів у разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

підписання запитів на отримання від нотаріусів інформації про вступ фізичної особи у права спадкоємця;

 підписання запитів до органів статистики на одержання даних, необхідних для використання у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності ;

 підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;

 підписання запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань та їх документального підтвердження;

 підписання письмових запитів на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок, передбачених:

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;

«Податкове повідомлення-рішення»;

«Оформлення результатів перевірок»;

«Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків»;

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;

«Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної»;

«Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем»;

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення бюджетного відшкодування або виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання»;

«Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання»;

«Пеня»;

прийняття податкових повідомлень-рішень про визначення грошових зобов’язань, передбачених:

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

«Транспортний податок»;

«Порядок обчислення плати за землю»;

прийняття рішень про анулювання реєстрації платника єдиного податку та на їх підставі виключення з реєстру платників єдиного податку;

розгляд справ та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому законом;

підписання повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу;

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій до платників єдиного внеску за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

 підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску, а також підписання повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань);
накладання кваліфікованого електронного підпису на кожне сформоване електронне повідомлення включене до реєстру повернення ПДФО, а також підписання повідомлень про відмову у поверненні помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, із зазначенням причин такої відмови, в межах функціональних повноважень

 підписання висновків про списання сум недоїмки єдиного внеску та нарахованих сум штрафних санкцій та пені;

підписання довідок підтверджень статусу податкового резидента України;

підписання листів про відмову у реєстрації платника єдиного податку;

підписання витягу з реєстру платників єдиного податку

п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.7 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

20.1.14 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.22 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

п.п. 20.1.21 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 

 

 

п.73.3 ст. 73 ПКУ

 

 

 

 

 

 

п. 73.5 ст. 73 ПКУ

 

 

п. 54.3 ст. 54 ПКУ

 

 

п. 58.1 ст. 58 ПКУ

 

п. 82.2, ст.. 82, пп. 86.7, п. 86.8 ст. 86 ПКУ

  ст. 119 ПКУ

 ст. 120 ПКУ

  

 

 

ст. 1201 ПКУ

 

 

ст. 122 ПКУ

 

 

 

 

 

ст. 123 ПКУ

 

 

 ст. 124 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 129 ПКУ


п. 266.7 ст. 266 ПКУ
п. 267.6 ст. 267 ПКУ

 

п. 286.5 ст. 286 ПКУ

пп. 299.10, 299.11 ст. 299 ПКУ

п.п. 20.1.41 п. 20.1 ст. 20 ПКУ, ст. 2342 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

п.п. 169.2.4 п. 169.2 статті 169 ПКУ

 

 

 

частина десята, пп. 1, 2, 7 частини одинадцятої ст. 25 Закону № 2464-V

 

 

 

ст. 24 Закону № 2464-VI

 

 

 

п. 179.3, 179.12 ст. 179 ПКУ

 

 

 

 

абзац п’ятий п.5 розділу 3, абзац другий п. 4 розділу 4 Порядку інформаційної взаємодії Державної казначейської служби України та місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.04.2019 за №370/33341 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 №127))

 

п.915 перехідних положень Закону України №2464-VI

 

 

 

п.п. 191 .1.3 п. 191.1 ст. 191, п.141.4 ст. 141 ПКУ

 


п.299.5 ст.299 ПКУ

 

 

 п.299.9 ст.299 ПКУ

 
 

15.07.2021 №580-н

Лазарєв Руслан

 

Завідувач Енергодарського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

- підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;

 

- підписання письмових запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

 

- підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

 

- підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмові запити про надання відкритої податкової інформації в порядку, встановленому законом;

 

- прийняття податкових повідомлень-рішень за формами «Р», «Ш», «ПС» про визначення штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за результатами камеральних перевірок, передбачених:

 

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;

 

«Податкове повідомлення -рішення» ПКУ;

 

«Оформлення результатів перевірок»;

 

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;

 

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення бюджетного відшкодування або виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання»;

 

«Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання».

п.п. 20.1.1

п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.2

п. 20.1 ст. 20 ПКУ


п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ


 

 

пп. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ
 п. 54.3 ст. 54 ПКУ


 

п. 58.1 ст. 58 ПКУ


 

п. 86.8 ст. 86 ПКУ


 

ст. 120 ПКУ

 

ст. 123 ПКУ


  

 

ст. 124 ПКУ
 
 

09.06.2021 №540

 

Голівець Вікторія

Завідувач сектору погашення боргу з фізичних осіб та заборгованості з ЄСВ управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

підписання податкових вимог;

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

підписання заяв щодо пред’явлення виконавчих документів до Державної виконавчої служби;
 

підписання подань щодо прийняття відповідного рішення до органів управління державних підприємств та підприємств комунальної власності;

підписання письмових запитів про подання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання відповідей органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої інформації.

п. 59.1 ст. 59 ПКУ);

п. 4 ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

п. 87.11 ст. 87 ПКУ, ст. 3 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404 «Про виконавче провадження», ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; 

пп. 96.1, 96.2 ст. 96 ПКУ;

 

 

п.п. 20.1.3, п.п. 20.1.24 п. 20.1 ст. 20, п. 73.3 ст. 73 ПКУ;

 

  

 

п.п. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ.


 
 

20.05.2021 №475

 

Пасько Ірина

Головний державний інспектор Олександрівської ДПІ

Підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій (форма № 3-РРО); 


 підписання повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (ф. № 2-ЄСВ); 

 

підписання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ф. № 34-ОПП);

підписання листів про відмову у надання адміністративних та інших послуг, у рамках надання яких посадовим особам надано повноваження на підписання результатів надання таких послуг;

підписання повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) (ф. № 1-ВРС);

 

 

 

 

 

 

 

  

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) (ф. № 2-ВРС);

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) (ф. № 3-ВРС);

підписання довідки з реєстру страхувальників (ф. № 1-ДРС);

підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань);

 

 

  

підписання листів про відмову у реєстрації платником єдиного податку;

підписання витягів з реєстру платників єдиного податку;

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) фізичною особою;

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України фізичної особи.


п.1 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», п. 14 гл. 2 розд. ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за №918/29048 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій»;

ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), п. 3 розділу ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/26330);

 абзац другий п. 64.3 ст. 64 ПКУ, п. 3.10 Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 №1562/20300;

ст. 191 ПКУ;

 

 

 

 

 

ст. ст. 48 та 49 ПКУ;

 

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу II Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 № 651, постановою правління Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2017 за № 1017/30885 (далі – Порядок № 651); 

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу II Порядку № 651;

 

 

 

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу ІІ Порядку № 651;

 

  

 

 

ст.17 Закону № 2464, п. 7 розділу ІІ Порядку № 651;

п. 179.3, п. 179.12 ст. 179 ПКУ, Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568; 

п.299.5 ст.299 ПКУ;

  

п.299.9 ст.299 ПКУ;

 

пп. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191, п.141.4 ст. 141 ПКУ;

  

пп. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191, п.141.4 ст. 141 ПКУ, наказ Державної податкової служби України від 12.04.2002 №173 «Про підтвердження податкового резидента України».

на період тимчасової відсутності

Тамазової Галини

 

27.04.2021 №446

 

Закарлюка Олена

Старший державний інспектор Гуляйпільської ДПІ

Підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій (форма № 3-РРО);


  

 

 

 

підписання повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (ф. № 2-ЄСВ);

підписання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ф. № 34-ОПП);

підписання листів про відмову у надання адміністративних та інших послуг, у рамках надання яких посадовим особам надано повноваження на підписання результатів надання таких послуг;

підписання повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності;

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) (ф. № 1-ВРС);
підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) (ф. № 2-ВРС);

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) (ф. № 3-ВРС);

підписання довідки з реєстру страхувальників (ф. № 1-ДРС);

підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань);


 

 

підписання листів про відмову у реєстрації платником єдиного податку;

підписання витягів з реєстру платників єдиного податку;

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України фізичної особи.


п.1 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», п. 14 гл. 2 розд. ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за №918/29048 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій»;

ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), п. 3 розділу ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/26330);

абзац другий п. 64.3 ст. 64 ПКУ, п. 3.10 Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 №1562/20300;

 

ст. 191 ПКУ


 

 

 

ст. ст. 48 та 49 ПКУ;

  

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу II Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 № 651, постановою правління Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2017 за № 1017/30885 (далі – Порядок № 651);

 ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу II Порядку № 651;

 ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу ІІ Порядку № 651;

 


 

ст.17 Закону № 2464, п. 7 розділу ІІ Порядку № 651;

п. 179.3, п. 179.12 ст. 179 ПКУ, Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568;

п.299.5 ст.299 ПКУ;

 

 

п.299.9 ст.299 ПКУ; 

пп. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191, п.141.4 ст. 141 ПКУ, наказ Державної податкової служби України від 12.04.2002 №173 «Про підтвердження податкового резидента України».

 
 

10.03.2021 №370

Рахуба Василь

Начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

Підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства;

підписання письмових запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

підписання письмових запитів платникам податків про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;

підписання письмових запитів на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок; 

 

  

 

 

 

  

 прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включення (повторному включенні) неприбуткової організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості; 

підписання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

прийняття рішень про включення, відмову у включенні до Реєстру платників єдиного податку четвертої групи;

підписання листа про відмову у реєстрації платника єдиного податку;

підписання витягу з реєстру платників єдиного податку;

прийняття рішень про анулювання реєстрації платника єдиного податку та на їх підставі виключення з реєстру платників єдиного податку;

прийняття рішень про списання штрафних санкцій, які нараховані в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України ;

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).

п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 ПКУ;

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 73.3 статті 73 ПКУ;

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ; 

пп. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ;

 

 

 

п.п 73.5 ст. 73 ПКУ;


 

п. 54.3 ст. 54 ПКУ;

п. 58.1 ст. 58 ПКУ (крім перевірок з питань відшкодування ПДВ);

ст.86 ПКУ;

ст. 120 ПКУ;

ст. 1201 ПКУ;

ст. 123;

ст. 124 ПКУ;

 

 п. 133.4 ст. 133 ПКУ; 

 

 

 

 

 

 

п. 133.4 ст. 133 ПКУ;

  

п. 291.51 ст. 291, п.п. 298.8.1 . 298.8 ст. 298 ПКУ;


 п. 299.5 ст. 299 ПКУ;

 

 

п. 299.9 ст. 299 ПКУ;

 

 

пп. 299.10, 299.11 ст. 299 ПКУ);


п. 40 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

 


п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191, п. 141.4 ст. 141 ПКУ;


п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191, п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

 
   

10.03.2021 №369

 

Говтвян Ірина

Заступник начальника Вільнянського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 

на період тимчасової відсутності

Кроля Михайла

 

 

10.03.2021 №368

 

 

Щербакова Тетяна

Заступник начальника Оріхівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 

на період тимчасової відсутності

Гринь Тетяни

 

03.03.2021 №361

Середа Оксана

Головний державний інспектор Запорізької ДПІ

підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій;

підписання повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (ф. № 2-ЄСВ);


 

 

 

 

 

підписання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ф.  34-ОПП);

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) (ф.  1-ВРС);


 


 

 

 

 

 

 підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) (ф. № 2-ВРС);

підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) (ф. № 3-ВРС);

підписання довідки з реєстру страхувальників (ф. № 1-ДРС);

підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань);
 

підписання листів про відмову у реєстрації платника єдиного податку;

підписання витягу з реєстру платників єдиного податку;

підписання довідок підтвердження статусу податкового резидента України фізичної особи

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) фізичною особою;

підписання листів про відмову у наданні адміністративних та інших послуг, у рамках надання яких посадовим особам надано повноваження на підписання результатів надання таких послуг;

підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності.

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI із змінами та доповненнями (далі ПКУ);

ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), п. 3 розділу ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/26330);

абзац другий п. 64.3 ст. 64 ПКУ, п. 3.10 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/2030;

ст. 17 Закону № 2464, пункт 3 розділу II Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 № 651, постановою правління Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2017 за № 1017/30885 (далі – Порядок № 651);

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу II Порядку № 651;


 

 

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу II Порядку № 651;
 

ст.17 Закону № 2464, п. 7 розділу ІІ Порядку № 651;

п. 179.3, п. 179.12 ст. 179 ПКУ, Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568;

п.299.5 ст.299 ПКУ;

 

 

п.299.9 ст.299 ПКУ;

  

п.170.10 ст. 170 ПКУ;

 

 

п.170.10 ст. 170 ПКУ;

 

 

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191 ПКУ;

 

 

 

 

 

ст. 49 ПКУ

 

 
 

03.03.2021 №360

Федоренко Тетяна

Головний державний інспектор Новомиколаївської ДПІ

 
 

03.03.2021 №359

Коханова Леся

Старший державний інспектор Вільнянської ДПІ

 
 

03.03.2021 №358

Кузовльова Тетяна

Головний державний інспектор Енергодарської ДПІ

 
 

03.03.2021 №357

Лєбєдєва Наталія

Головний державний інспектор Приазовської ДПІ

 
 

03.03.2021 №356

Масальська Надія

Старший державний інспектор Якимівської ДПІ

 
 

03.03.2021 №355

Басова Ірина 

Головний державний інспектор Веселівської ДПІ

 
 

03.03.2021 №354

Клименко Олена

Головний державний інспектор Мелітопольської ДПІ

 
 

03.03.2021 №353

Лопухова Ірина

Головний державний інспектор Василівської ДПІ

 
 

03.03.2021 №352

Колесник Олександр

Головний державний інспектор Чернігівської ДПІ

 
 

03.03.2021 №351

Барабаш Маріанна

Головний державний інспектор Токмацької ДПІ

 
 

03.03.2021 №350

Марасіна Тетяна

Головний державний інспектор Гуляйпільської ДПІ

 
 

03.03.2021 №349

Лютек Наталя 

Головний державний інспектор Оріхівської ДПІ

 
 

03.03.2021 №348

Горулько Юлія

Головний державний інспектор Пологівської ДПІ

 
 

03.03.2021 №347

Гоголь Денис

Головний державний інспектор Приморської ДПІ

 
 

03.03.2021 №346

Засипко Надія

Головний державний інспектор Бердянської ДПІ

 
 

03.03.2021 №345

Ілляшенко Ганна

Головний державний інспектор Вознесенівської ДПІ 

 
 

03.03.2021 №344

Чекмарьова Світлана

Головний державний інспектор Олександрівської ДПІ

 
 

25.02.2021 №325

 

Єременко Віталій

Начальник Олександрівського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

підписання податкових вимог;

затвердження актів опису майна, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складення актів;

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

прийняття рішень про застосування арешту майна платника податків;

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків;

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;


підписання заяв щодо пред’явлення виконавчих документів до Державної виконавчої служби;


 

 

  

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;


підписання та/або затвердження документів з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення митного і податкового законодавства;

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, повідомлення про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

підписання подань щодо прийняття відповідного рішення до органів управління державних підприємств та підприємств комунальної власності;

підписання заяв щодо реєстрації обтяжень (змін до обтяжень) у відповідному державному реєстрі (крім внесення змін щодо припинення обтяження);

підписання письмових запитів про подання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання відповідей органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої інформації;

підписання інкасових доручень (розпоряджень)п. 59.1 ст. 59 ПКУ;

ст. 89 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 586, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727;

п. 95.3 ст. 95 ПКУ;

 

п.93.1 ст.93 ПКУ

 

 

п. 94.6 ст. 94 ПКУ

 

 

п. 91.3 ст. 91 ПКУ

 

 

 

п. 95.5 ст. 95 ПКУ


 

 

 

п. 4 ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

п. 87.11 ст. 87 ПКУ, ст. 3 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404 «Про виконавче провадження», ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст.191 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554

п.п. 191.1.23 п.191.1 ст.191 ПКУ

  

п. 87.5 ст. 87, п. 95.22 ст. 95 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 585, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 857/30725 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.89.8 ст. 89 ПКУ

 

пп. 96.1, 96.2 ст. 96 ПКУ

 

 

 

п. 89.8 ст. 89 ПКУ

п.п. 20.1.3, п.п. 20.1.24 п. 20.1 ст. 20, п. 73.3 ст. 73 ПКУ

  

 

 

п.п. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 

 

ст. 95 ПКУ, п. 11.4 глави 11 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976

 
 

25.02.2021 №324

Голівець Вікторія

Завідувач Запорізького сектору по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 
 

22.02.2021 №292

 

Бабич Володимир

Начальник Олександрівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

підписання повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства; 

 підписання запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

підписання запитів на отримання від платників податків, платників єдиного внеску та надання у межах, передбачених законом, документів в електронному вигляді;

 

підписання запитів платникам податків щодо надання засвідчених належним чином копій документів у разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

підписання запитів на отримання від нотаріусів інформації про вступ фізичної особи у права спадкоємця;

підписання запитів до органів статистики на одержання даних, необхідних для використання у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності ;

підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;

підписання запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань та їх документального підтвердження;

підписання запитів на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок, передбачених:

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;

«Податкове повідомлення-рішення»;

«Оформлення результатів перевірок»;

«Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків»;

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;

«Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної»;

«Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем»;

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення бюджетного відшкодування або виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання»;

«Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання»;

«Пеня»;

прийняття податкових повідомлень-рішень про визначення грошових зобов’язань, передбачених:

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

«Транспортний податок»;

«Порядок обчислення плати за землю»;

прийняття рішень про анулювання реєстрації платника єдиного податку та на їх підставі виключення з реєстру платників єдиного податку;

розгляд справ та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому законом;

  

підписання повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну;

підписання повідомлень-розрахунків за період до 01.01.2017, в яких зазначається розрахунок суми доплати до мінімального страхового внеску;


 

 

 

 

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій до платників єдиного внеску за порушення норм законодавства про єдиний внесок;

підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску, а також підписання повідомлень про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;

підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань);

накладання кваліфікованого електронного підпису на кожне сформоване електронне повідомлення включене до реєстру повернення ПДФО, а також підписання повідомлень про відмову у поверненні помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, із зазначенням причин такої відмови, в межах функціональних повноважень;

 підписання висновків про списання сум недоїмки єдиного внеску та нарахованих сум штрафних санкцій та пені;

підписання довідок підтвердження статусу податкового резидента України фізичної особи;

підписання листів про відмову у реєстрації платника єдиного податку;

підписання витягу з реєстру платників єдиного податку.

п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

  

 

 

п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.7 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

20.1.14 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

п.п. 20.1.22 пункту 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

п.п. 20.1.21 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 

 

 

п.п 73.3 ст. 73 ПКУ


 

 

 

 

 

 

 

п. 73.5 ст. 73 ПКУ

 

 

 

 

 

п. 54.3 ст. 54 ПКУ

 

п. 58.1 ст. 58 ПКУ

 

п. 82.2, п. 86.7, п. 86.8 ст. 86 ПКУ

 

ст. 119 ПКУ

 

 

ст. 120 ПКУ

 

 

 

ст. 1201 ПКУ

 

 

 

 

 

ст. 122 ПКУ 

ст. 123 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 124 ПКУ

 

 

ст. 129 ПКУ


  

 

п. 266.7 ст. 266 ПКУ

 

п. 267.6 ст. 267 ПКУ

 

п. 286.5 ст. 286 ПКУ

 

пп. 299.10, 299.11 ст. 299 ПКУ

 

п.п. 20.1.41 п. 20.1 ст. 20 ПКУ, ст. 26 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI), ст. 2342 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

п.п. 169.2.4 п. 169.2 статті 169 ПКУ


 

п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464-VI та п.п. 2 п. 4 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953

 

ч. 10, п. 1, 2, 7 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464-V

 

 

ст. 24 Закону № 2464-VI

 

 

 

 

 

 

п. 179.3, 179.12 ст. 179 ПКУ


 

абз. 5 п.5 розділу 2, абз.2 п.4 розділу 3 Порядку інформаційної взаємодії Державної казначейської служби України та місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 8 квітня 2019 року за №370/33341

п.915 перехідних положень Закону України №2464-VI

 

 

п.п. 191 .1.3 п. 191.1 ст. 191, п.141.4 ст. 141 ПКУ

 

п.299.5 ст.299 ПКУ

  

п.299.9 ст.299 ПКУ

 
 

15.02.2021

283

Алавідзе Костянтин

Начальник управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

підписання податкових вимог; 

затвердження актів опису майна, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складення актів;

  

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

прийняття рішень про застосування арешту майна платника податків;

прийняття рішень про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків;

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

підписання заяв щодо пред’явлення виконавчих документів до Державної виконавчої служби;

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

  

підписання та/або затвердження документів з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення митного і податкового законодавства;

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, повідомлення про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

підписання подань щодо прийняття відповідного рішення до органів управління державних підприємств та підприємств комунальної власності;

підписання заяв щодо реєстрації обтяжень (змін до обтяжень) у відповідному державному реєстрі (крім внесення змін щодо припинення обтяження);

 

 

 

 

підписання інкасових доручень (розпоряджень)

підписання договорів з оцінювачами про проведення оцінки майна, що перебуває в податковій заставі, договорів на проведення цільового аукціону (біржових торгів) з продажу майна платника податків, яке перебуває в податковій заставі, договорів купівлі-продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, погодження протоколу про проведення цільового аукціону (біржових торгів) з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

підписання письмових запитів про подання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження

підписання відповідей органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої інформації

п. 59.1 ст. 59 ПКУ

пп. 89.3, 89.4 ст. 89 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 586, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727)

п. 95.3 ст. 95 ПКУ

  

п. 93.1 ст. 93 ПКУ 

п. 94.6 ст. 94 ПКУ

  

пп. 94.6, 94.20 ст. 94 ПКУ

 

 

 

п. 91.3 ст. 91 ПКУ

 п. 95.5 ст. 95 ПКУ

 

 

 

 

п. 4 ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

п. 87.11 ст. 87 ПКУ, ст. 3 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404 «Про виконавче провадження», ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст.191 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554


п.п. 191.1.23 п.191.1 ст.191 ПКУ


 

 

 

п. 87.5 ст. 87, п. 95.22 ст. 95 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 585, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 857/30725


 

 

п.89.8 ст. 89 ПКУ

   

 

пп. 96.1, 96.2 ст. 96 ПКУ

  

 

 

ст. 95 ПКУ, п. 11.4 глави 11 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976


п. 89.8 ст. 89 ПКУ

  

пп. 95.12, 95.13 ст. 95 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.06.2017 за № 748/30616, постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1244, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 13.06.2017 за №732/30600

 
п.п. 20.1.3, п.п. 20.1.24 п. 20.1 ст. 20, п. 73.3 ст. 73 ПКУ

 

 

 

п.п. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 
 

08.02.2021

257

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)


 

Голубєва Тетяна

Завідувач Якимівського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства;

підписання письмових запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;

прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок, передбачених:

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;

«Податкове повідомлення-рішення» ПКУ (крім перевірок з питань відшкодування ПДВ);

«Оформлення результатів перевірок»;

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання»;

«Порушення правил сплати (перерахування) грошових зобов’язань»;

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань та її документального підтвердження.

п.п. 20.1.1 п.20.1 ст.20 ПКУ 

 

 

  

 

п.п. 20.1.2

п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

  

 

 

пп. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 

  

 

 

 

п. 54.3 ст. 54 ПКУ


 

п. 58.1 ст. 58 ПКУ

 

  

п. 86.8 ст. 86 ПКУ

  

ст. 120 ПКУ

 

   

ст. 123 ПКУ

 

  

 

ст. 124 ПКУ
п. 73.3 ст. 73 ПКУ

 

 
 

08.02.2021 №256

Михайлова Ірина

Начальник Якимівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

Підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства;

підписання письмових запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

підписання письмових запитів платникам податків про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;

підписання письмових запитів на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;

прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок; 


 

прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включення (повторному включенні) неприбуткової організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;

підписання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

прийняття рішень про включення, відмову у включенні до Реєстру платників єдиного податку четвертої групи;

підписання листа про відмову у реєстрації платника єдиного податку;

підписання витягу з реєстру платників єдиного податку;

прийняття рішень про анулювання реєстрації платника єдиного податку та на їх підставі виключення з реєстру платників єдиного податку;

прийняття рішень про списання штрафних санкцій, які нараховані в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

підписання довідок-підтверджень статусу податкового резидента України ;

 

підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи). 

п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 ПКУ;


 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ;

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 73.3 ст. 73 ПКУ;

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ;

 

 

 

 

 

 

 

 

пп. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ;

 

  

п.п 73.5 ст. 73 ПКУ;

 

 

 

п. 54.3 ст. 54 ПКУ;

п. 58.1 ст. 58 ПКУ (крім перевірок з питань відшкодування ПДВ);

ст.86 ПКУ; 

ст. 120 ПКУ;

ст. 1201 ПКУ;

ст. 123;

ст. 124 ПКУ;

 

 

 

п. 133.4 ст. 133 ПКУ;

 

  

 

 

 

 

 

 

п. 133.4 ст. 133 ПКУ; 

 

п. 291.51 ст. 291, п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ;

  

 

п. 299.5 ст. 299 ПКУ;

  

 

п. 299.9 ст. 299 ПКУ;

 

пп. 299.10, 299.11 ст. 299 ПКУ;

  

 

п. 40 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

 

  

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191, п. 141.4 ст. 141 ПКУ;

 

 

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191, п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

 

Маслова Оксана

Заступник начальника Якимівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

на період тимчасової відсутності Михайлової Ірини

 

08.02.2021 №255

Сімакова Інна

Начальник Запорізькоговідділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

 
 

Багній Валентина

Заступник начальника Запорізького відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

на період тимчасової відсутності Сімакової Інни

 

08.02.2021 №254

Федорова Оксана

Начальник Бердянського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 
 

Пономаренко Олена

Заступник начальника Бердянського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

на період тимчасової відсутності Федорової Оксани

 

08.02.2021 №253

Бруй Світлана

Начальник Пологівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 
 

Листопад Оксана

Заступник начальника Пологівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

на період тимчасової відсутності Бруй Світлани

 

08.02.2021 №252

 

(зі змінами внесеними наказом № 370 від 10.03.21)


Михайличенко Олена

Заступник начальника Вознесенівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

на період тимчасової відсутності

начальника Вознесенівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

 

08.02.2021 №251

 

Обухов Євген

Начальник Енергодарського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 
 

Топчій Людмила

Заступник начальника Енергодарського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій

на період тимчасової відсутності Обухова Євгена

 

08.02.2021 № 250

Вагилевич Антоніна

Начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 
 

08.02.2021 №249

 

Літинський Валерій

Начальник Мелітопольського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 
 

Нурлаєва Ірина

Заступник начальника Мелітопольського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

на період тимчасової відсутності Літинського Валерія

 

08.02.2021 №248

 

Солов'янова Наталія

Начальник Василівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 
 

Подорожня Антоніна

Заступник начальника Василівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

на період тимчасової відсутності Солов'янової Наталії

 

08.02.2021 №247

Чумакова Любов

Начальник Токмацького відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 
 

Шаповалова Тетяна

Заступник начальника Токмацького відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

на період тимчасової відсутності Чумакової Любові

 

08.02.2021 №246

(зі змінами внесеними наказом № 369 від 10.03.21)

Кроль Михайло

Начальник Вільнянськоговідділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

 
 

08.02.2021 №245

 

(зі змінами внесеними наказом № 368 від 10.03.21)


Гринь Тетяна

Начальник Оріхівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 
 

08.02.2021 №244

 

Ратієв Дмитро

Начальник Олександрівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

 
 

Білінець Вікторія

Заступник начальника Олександрівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Запорізькій області

на період тимчасової відсутності Ратієва Дмитра

 

28.01.2021

218 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

 


 

Будревич

Наталя

Начальник Вознесенівського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

- підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства;

 

- підписання письмових запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

- підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

- підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;

- прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок, передбачених:

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;

«Податкове повідомлення-рішення» ПКУ (крім перевірок з питань відшкодування ПДВ);

«Оформлення результатів перевірок»;

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання»;

«Порушення правил сплати (перерахування) грошових зобов’язань»;

 підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань та її документального підтвердження.


п.п. 20.1.1

п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

  

 

п.п. 20.1.2

п. 20.1 ст. 20 ПКУ


 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ 

 

пп. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 

 

  

  

  

п. 54.3 ст. 54 ПКУ

  

 

п. 58.1 ст. 58 ПКУ


  

п. 86.8 ст. 86 ПКУ

  

ст. 120 ПКУ

 

   

ст. 123 ПКУ

 

 

 

ст. 124 ПКУ


 

п. 73.3 ст. 73 ПКУ


 
   

28.01.2021

217 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

 

 

Жила Ірина

 

Начальник Олександрівського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

 
   

28.01.2021

216 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

 

 

Сазанович Олена

 

Завідувач Бердянського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

 
   

28.01.2021

215 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

 

 

Черкасов Олег

 

Завідувач Пологівського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

 
 

28.01.2021

214 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

 

Голобородько

Олександра

Завідувач Оріхівського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

 
 

28.01.2021

213 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

 

Романенко

Олександр

Завідувач Токмацького сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

 
 

28.01.2021

212 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

 

Вишневецька Юлія

Завідувач Василівського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

 
 

28.01.2021

211 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

 

Дума Наталя

Завідувач Мелітопольського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

 
 

28.01.2021

210 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

 

Насретдінова Олена

Завідувач Енергодарського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

 
 

28.01.2021

209 

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)

Шульга Світлана

Завідувач Вільнянського сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

 
             
 

 

27.01.2021

 

206-н

 

 

Маєвська Оксана

 

Завідувач Енерго-дарського сектору по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

   

підписання податкових вимог;

  

затвердження актів опису майна, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складення актів;


 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

  

прийняття рішень про застосування арешту майна платника податків;

 

прийняття рішень про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

 

  підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків;

 

підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;


 

підписання заяв щодо пред’явлення виконавчих документів до Державної виконавчої служби;


 

 

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;


 

підписання та/або затвердження документів з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення митного і податкового законодавства;

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, повідомлення про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 

підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 

підписання подань щодо прийняття відповідного рішення до органів управління державних підприємств та підприємств комунальної власності;

 

підписання заяв щодо реєстрації обтяжень (змін до обтяжень) у відповідному державному реєстрі (крім внесення змін щодо припинення обтяження);

 

 підписання письмових запитів про подання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 

підписання відповідей органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої інформації;

  

підписання інкасових доручень (розпоряджень)


 

   

п. 59.1 ст. 59 ПКУ)

 

пп. 89.3, 89.4 ст. 89 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 586, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727);

 

п. 95.3 ст. 95 ПКУ;

 

  

п. 94.6 ст. 94 ПКУ

 

 

 

пп. 94.6, 94.20 ст. 94 ПКУ

 

 

 

 

п. 91.3 ст. 91 ПКУ


 

 

 

п. 95.5 ст. 95 ПКУ

 

 

 

 

п. 4 ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

 

п. 87.11 ст. 87 ПКУ, ст. 3 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404 «Про виконавче провадження», ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст.191 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554 

п.п. 191.1.23 п.191.1 ст.191 ПКУ

 

 

 

  

 

 

 

 

п. 87.5 ст. 87, п. 95.22 ст. 95 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 585, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 857/30725

 

п.89.8 ст. 89 ПКУ

 

  

 

пп. 96.1, 96.2 ст. 96 ПКУ

 

 

 

 

 

п. 89.8 ст. 89 ПКУ

 

  

 

 

 

п.п. 20.1.3, п.п. 20.1.24 п. 20.1 ст. 20, п. 73.3 ст. 73 ПКУ

 

  

  

 

п.п. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ


 

ст. 95 ПКУ, п. 11.4 глави 11 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976

 
   

27.01.2021

205-н

 

Чебота Валентина

 

завідувач Василівсь-кого сектору по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

27.01.2021

204-н

 

Курмаз Яна

 

заступник начальника Олександрівсь-кого відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

25.01.2021 №187

 

Оніщенко Антоніна

 

начальник Запорізького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління

податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

         

підписання повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства; 

 

підписання запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом; 


 

підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів


 

підписання запитів на отримання від платників податків, платників єдиного внеску та надання у межах, передбачених законом, документів в електронному вигляді;


 

підписання запитів платникам податків щодо надання засвідчених належним чином копій документів у разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

 

підписання запитів на отримання від нотаріусів інформації про вступ фізичної особи у права спадкоємця;


 

підписання запитів до органів статистики на одержання даних, необхідних для використання у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності ;


 

підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;


 

підписання запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань та їх документального;


 

підписання запитів на проведення зустрічних звірок даних суб’єктів господарювання щодо платника податків;


 

прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок, передбачених:


 

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;


 

«Податкове повідомлення-рішення»; 


 

«Оформлення результатів перевірок»;


 

«Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків»;


 

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;


 

«Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної»;


 

«Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем»;


 

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або іншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення бюджетного відшкодування або виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання»;


 

«Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання»;


 

«Пеня»;


 

прийняття податкових повідомлень-рішень про визначення грошових зобов’язань, передбачених:


 

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;


 

«Транспортний податок»;


 

«Порядок обчислення плати за землю»;


 

прийняття рішень про анулювання реєстрації платника єдиного податку та на їх підставі виключення з реєстру платників єдиного податку;


 

розгляд справ та винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому законом;


 

 

 

 

прийняття рішень про списання штрафних санкцій, які нараховані в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;


 

підписання повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну;


 

підписання повідомлення-розрахунку за період до 01.01.2017, в якому зазначається розрахунок суми доплати до мінімального страхового внеску;


 

 

 

 

 

 

прийняття рішень про застосування фінансових санкцій до платників єдиного внеску за порушення норм законодавства про єдиний;


 

підписання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску, а також підписання повідомлення про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску;


 

підписання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань);


 

підписання електронного повідомлення (КЕП 1) на повернення надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО, включеної до Реєстру повернення ПДФО, а також підписання відмов платникам у поверненні надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО у разі невірного відображення реквізитів для повернення надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО;


 підписання висновків про списання сум недоїмки єдиного внеску та нарахованих сум штрафних санкцій та пені;


 

підписання довідок підтвердження статусу податкового резидента України фізичної особи;


 

підписання листа про відмову у реєстрації платника єдиного податку; 


 

підписання витягу з реєстру платників єдиного податку.

    

          

п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

     

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ
 

п.п. 20.1.7 п. 20.1 ст. 20 ПКУ


 

20.1.14 п. 20.1 ст. 20 ПКУ


 

 

п.п. 20.1.22 пункту 20.1 ст. 20 ПКУ
 

п.п. 20.1.21 п. 20.1 ст. 20 ПКУ 

21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ


 

п.п 73.3 ст. 73 ПКУ


 

п. 73.5 ст. 73 ПКУ

 

п. 54.3 ст. 54 ПКУ
п. 58.1 ст. 58 ПКУ
 

п. 82.2, п. 86.7, п. 86.8 ст. 86 ПКУ 

ст. 119 ПКУ

 

ст. 120 ПКУ

 

ст. 1201 ПКУ
ст. 122 ПКУ


ст. 123 ПКУ


 

ст. 124 ПКУст. 129 ПКУ
 

п. 266.7 ст. 266 ПКУ
п. 267.6 ст. 267 ПКУп. 286.5 ст. 286 ПКУ
 

пп. 299.10, 299.11 ст. 299 ПКУ
п.п. 20.1.41 п. 20.1 ст. 20 ПКУ, ст. 26 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI), ст. 2342 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

п. 40 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ

 

п.п. 169.2.4 п. 169.2 статті 169 ПКУ


п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464-VI та п.п. 2 п. 4 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953
 

ч. 10, п. 1, 2, 7 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464-V

ст. 24 Закону № 2464-VI

 

п. 179.3, 179.12 ст. 179 ПКУ


 

ст. 166, пп. 179.8 ст. 179 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60
п.915 перехідних положень Закону України №2464

 

п.п. 191 .1.3 п. 191.1 ст. 191, п.170.10 ст. 170 ПКУ


 

 

п.299.5 ст.299 ПКУ
п.299.9 ст.299 ПКУ

 
   

25.01.2021 №186

Міхадюк Сергій

 
 

начальник Вільнянського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

25.01.2021 №185

 

Семенов Сергій

 

начальник Енергодарськоговідділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління

податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

25.01.2021 №184

 

Тіхтілова Олена

 

начальник Якимівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління

податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

25.01.2021 №183

 
 

Зюзін Олександр

 

начальник Мелітопольського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління

податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

Мальцева Тетяна

 

Заступник начальника Мелітопольського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління

податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 

На період тимчасової відсутності Зюзіна Олександра

   

25.01.2021 №182

 

Чернявська Оксана 

 

начальник Василівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління

податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

25.01.2021 №181

 

Кузьменко Тетяна 

 

начальник Токмацького відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

25.01.2021 №180

 

Литвин Ольга 

 

начальник Оріхівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

25.01.2021 №179

 

Шкіренко Вадим

 

начальник Пологівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

25.01.2021 №178

 
 

Прошутінський Олександр 

 

начальник Бердянського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

Снісаренко Вікторія 

 

Заступник начальника Бердянського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 

На період тимчасової відсутності Прошутінського Олександра

   

25.01.2021 №177

 

 

 

Шишкіна Олена 

 

начальник Вознесенівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
   

Лисенко Олена 

 

Заступник начальника Вознесенівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 

На період тимчасової відсутності Шишкіної Олени

 

25.01.2021 №176

 

Глибченко Руслан

 

заступника начальника Олександрівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області

 
 

25.01.2021

175

(зі змінами внесеними наказом № 288 від 18.02.21)


 

Матвійчук Олег

Завідувач Запорізького сектору податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб

- підписання письмових повідомлень про запрошення платників податків до контролюючого органу для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства;

- підписання письмових запитів платникам податків, у тому числі благодійним та іншим неприбутковим організаціям, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, на отримання довідок, копій документів, засвідчених підписом платника або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

- підписання запитів на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформації, документів і матеріалів;

  - підписання відповідей органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої податкової інформації;

- прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами камеральних перевірок, передбачених:

«Визначення сум податкових та грошових зобов’язань»;

«Податкове повідомлення-рішення» ПКУ (крім перевірок з питань відшкодування ПДВ);

«Оформлення результатів перевірок»;

«Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності»;

«Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання»;

«Порушення правил сплати (перерахування) грошових зобов’язань»;

підписання письмових запитів платникам податків та іншим суб’єктам інформаційних відносин про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань та її документального підтвердження.

п.п. 20.1.1

п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

п.п. 20.1.2

п. 20.1 ст. 20 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 ПКУ


 

 

пп. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ


 


 

 

 

п. 54.3 ст. 54 ПКУ

 

 

п. 58.1 ст. 58 ПКУ

 

п. 86.8 ст. 86 ПКУ

 

ст. 120 ПКУ


 

 

ст. 123 ПКУ


 

 

ст. 124 ПКУ


 

п. 73.3 ст. 73 ПКУ


 
 

25.01.2021 №

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилова Сусана

 

Начальник Мелітопольської ДПІ

 

- підписання довідок про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань)

 - підписання листів про відмову у реєстрації платника єдиного податку

                

- підписання витягу з реєстру платників єдиного податку


 

- підписання довідок підтвердження статусу податкового резидента України фізичної особи


 

- підписання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) фізичною особою 

п. 179.3, п. 179.12 ст. 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI із змінами та доповненнями (далі ПКУ), Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568.

 

п.299.5 ст.299 ПКУ

 

   

п.299.9 ст.299 ПКУ

          

 

 

 

п.170.10 ст. 170 ПКУ

   

 

 

 

п.170.10 ст. 170 ПКУ

 
   

Тамазова Галина

 

Начальник Олександрівської ДПІ

 
   

Шляжко Людмила

 

Начальник Вознесенівської ДПІ

 
   

Мартакова Юлія 

 

Начальник Вільнянської ДПІ

 
   

Богданова Інга 

 

Начальник Оріхівської ДПІ

 
   

Круц Олена 

 

Начальник Бердянської ДПІ

 
   

Лань Інесса 

 

Начальник Василівської ДПІ

 
   

Бабак Олексій

 

Начальник Приазовської ДПІ

 
   

Македонська Юлія

 

Начальник Приморської ДПІ

 
   

Сливка Наталія

 

Начальник Гуляйпільської ДПІ

 
   

Савочка Наталія

 

Начальник Чернігівської ДПІ

 
   

Березюк Ірина

 

Начальник Токмацької ДПІ

 
   

Сорока Людмила

 

Начальник Енергодарскої ДПІ

 
   

Головченко Ганна

 

Начальник Новомиколаївської ДПІ

 
   

Михайлов Володимир

 

Начальник Пологівської ДПІ

 
   

Волошин Сергій

 

Начальник Запорізької ДПІ

 
   

Шека Анатолій

 

Начальник Веселівської ДПІ

 
   

Буйко Катерина

 

Начальник Якимівської ДПІ

 
 

 

19.01.2021 № 132 

 

                
 

Гаврилова Сусана

 

Начальник Мелітопольської ДПІ

 

- підписання листів про відмову у наданні адміністративних та інших послуг, у рамках надання яких посадовим особам надано повноваження на підписання результатів надання таких послуг;

 - підписання письмових повідомлень про відмову у прийнятті податкової звітності

                

 

 

 

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI із змінами та доповненнями (далі ПКУ);

 

 

ст. 49 ПКУ

                

 

 

 
   

Тамазова Галина

 

Начальник Олександрівської ДПІ

 
   

Шляжко Людмила

 

Начальник Вознесенівської ДПІ

 
   

Мартакова Юлія

 

Начальник Вільнянської ДПІ

 
   

Богданова Інга 

 

Начальник Оріхівської ДПІ

 
   

Круц Олена

 

Начальник Бердянської ДПІ

 
   

Лань Інесса

 

Начальник Василівської ДПІ

 
   

Бабак Олексій 

 

Начальник Приазовської ДПІ

 
   

Македонська Юлія

 

Начальник Приморської ДПІ

 
   

Сливка Наталія

 

Начальник Гуляйпільської ДПІ

 
   

Савочка Наталія

 

Начальник Чернігівської ДПІ

 
   

Березюк Ірина

 

Начальник Токмацької ДПІ

 
   

Сорока Людмила

 

Начальник Енергодарскої ДПІ

 
   

Головченко Ганна

 

Начальник Новомиколаївської ДПІ

 
   

Михайлов Володимир

 

Начальник Пологівської ДПІ

 
   

Волошин Сергій

 

Начальник Запорізької ДПІ

 
   

Шека Анатолій

 

Начальник Веселівської ДПІ

 
 

Буйко Катерина

Начальник Якимівської ДПІ

 
             

 

16.01.2021 №125

Анастасьєва Світлана

завідувач Вільнянського сектору по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

підписання податкових вимог;

 

затвердження актів опису майна, прийняття рішень про опис майна у податкову заставу, про складення актів;

  

 

прийняття рішень про погашення усієї суми податкового боргу;

 підписання повідомлень про звільнення майна платника податків з-під податкової застави;

 прийняття рішень про застосування арешту майна платника податків;

  прийняття рішень про звільнення майна з-під арешту, підписання повідомлень про звільнення майна з-під арешту;

 підписання повідомлень про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі;

 

прийняття рішень про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, рішень про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків;

 підписання вимог, повідомлень про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

  

підписання заяв щодо пред’явлення виконавчих документів до Державної виконавчої служби;

 

 

 

підписання довідок про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

 

 

підписання та/або затвердження документів з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення митного і податкового законодавства;

 

підписання повідомлень про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків, повідомлення про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган, повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення про визначення джерелом погашення податкового боргу платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом, майна юридичної особи філії, відокремленого підрозділу;

 підписання заяв до органів реєстрації щодо реєстрації податкової застави;

 підписання подань щодо прийняття відповідного рішення до органів управління державних підприємств та підприємств комунальної власності;

 підписання заяв щодо реєстрації обтяжень (змін до обтяжень) у відповідному державному реєстрі (крім внесення змін щодо припинення обтяження);

 підписання письмових запитів про подання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження;

 підписання відповідей органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит щодо відкритої інформації;

 

підписання інкасових доручень (розпоряджень)

п. 59.1 ст. 59 ПКУ);

 

пп. 89.3, 89.4 ст. 89 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 586, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 859/30727);

 

п. 95.3 ст. 95 ПКУ;

 

 

п. 93.1 ст. 93 ПКУ

 

  

п. 94.6 ст. 94 ПКУ

 

 

пп. 94.6, 94.20 ст. 94 ПКУ

 

  

 

п. 91.3 ст. 91 ПКУ

 

 

 

 

п. 95.5 ст. 95 ПКУ

 

 

 

 

п. 4 ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 

п. 87.11 ст. 87 ПКУ, ст. 3 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404 «Про виконавче провадження», ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного

  

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст.191 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554

 

п.п. 191.1.23 п.191.1 ст.191 ПКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 87.5 ст. 87, п. 95.22 ст. 95 ПКУ, наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 № 585, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2017 за № 857/30725

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

п.89.8 ст. 89 ПКУ

 

 

 

пп. 96.1, 96.2 ст. 96 ПКУ

 

 

 

п. 89.8 ст. 89 ПКУ

 

 

 

 

п.п. 20.1.3, п.п. 20.1.24 п. 20.1 ст. 20, п. 73.3 ст. 73 ПКУ

 

 

 

п.п. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПКУ

 

 

 

ст. 95 ПКУ, п. 11.4 глави 11 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за № 377/8976

 

 

16.01.2021 №124

Власова Валентина

завідувач Якимівського сектору по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 

 

16.01.2021 №123

Перошенкова Наталя

Начальник Мелітопольського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 

 

16.01.2021 №122

Швидка Світлана

завідувач Токмацького сектору по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 

 

16.01.2021 №121

Козир Наталя

завідувач Оріхівського сектору по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 

 

16.01.2021 №120

Відясова Юлія

завідувач Пологівського сектору по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 

 

16.01.2021 №119

Дригола Денис

Начальник Бердянського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 

 

16.01.2021 №118

Назаренко Вікторія

Заступник начальника Вознесенівського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

На період відсутності Павлих Олени

 

16.01.2021 №117

Павлих Олена

Начальник Вознесенівського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 

 

16.01.2021 №116

Сергієнко Лариса

Заступник начальника управління – начальник відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном, погашення боргу фізичних осіб та заборгованості з ЄСВ управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Запорізькій області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2021 №112

Богданова Інга

Начальник Оріхівської ДПІ

- підписання реєстраційного посвідчення про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій

  

- підписання повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (ф. № 2-ЄСВ)

 

 

 

 

  

 

-підписання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ф. № 34-ОПП)

 

  

- підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) (ф. № 1-ВРС)

 

 

 

 

 

 

 

-підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) (ф. № 2-ВРС)

 

-підписання витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) (ф. № 3-ВРС)

 

-підписання довідки з реєстру страхувальників (ф. № 1-ДРС)

 

п.п. 191.1.3 п. 191.1 ст. 191Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI із змінами та доповненнями (далі ПКУ);

 

ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), п. 3 розділу ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/26330);

 

абзац другий п. 64.3 ст. 64 ПКУ, п. 3.10 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300;

 

ст. 17 Закону № 2464, пункт 3 розділу II Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 № 651, постановою правління Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2017 за № 1017/30885 (далі – Порядок № 651);

 

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу II Порядку № 651;

 

 

 

 

 

ст. 17 Закону № 2464, п. 3 розділу ІІ Порядку № 651;

 

 

 

 

ст.17 Закону № 2464, п. 7 розділу ІІ Порядку № 651

 

 

15.01.2021 №111

Волошин Сергій

Начальник Запорізької ДПІ

 

 

15.01.2021 №110

Мартакова Юлія

Начальник Вільнянської ДПІ

 

 

15.01.2021 №109

Головченко Ганна

Начальник Новомиколаївської ДПІ

 

 

15.01.2021 №108

Сорока Людмила

Начальник Енергодарскої ДПІ

 

 

15.01.2021 №107

Бабак Олексій

Начальник Приазовської ДПІ

 

 

15.01.2021 №106

Буйко Катерина

Начальник Якимівської ДПІ

 

 

15.01.2021 №105

Гаврилова Сусана

Начальник Мелітопольської ДПІ

 

 

15.01.2021 №104

Шека Анатолій

Начальник Веселівської ДПІ

 

 

15.01.2021 №103

Савочка Наталі

Начальник Чернігівської ДПІ

 

 

15.01.2021 №102

Березюк Ірина

Начальник Токмацької ДПІ

 

 

15.01.2021 №101

Лань Інесса

Начальник Василівської ДПІ

 

 

15.01.2021 №100

Круц Олена

Начальник Бердянської ДПІ

 

 

15.01.2021 №99

Македонська Юлії

Начальник Приморської ДПІ

 

 

15.01.2021 №98

Михайлов Володимир

Начальник Пологівської ДПІ

 

 

15.01.2021 №97

Шляжко Людмила

Начальник Вознесенівської ДПІ

 

 

15.01.2021 №96

Тамазова Галина

Начальник Олександрівської ДПІ

 

 

15.01.2021 №95

Сливка Наталії

Начальник Гуляйпільської ДПІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2021 №78

Зарецька Юлія Василівна

начальник управління контролю за підакцизними товарами

підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним,спиртом етиловим ректифікованим плодовим;

 

підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків на право оптової торгівлі алкогольними напоями , крім сидру та перрі (без додання спирту);

 

підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на право оптової торгівлі алкогольними напоями – сидром та перрі (без додання спирту);

 

підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на право оптової торгівлі алкогольними напоями, виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік;

 

підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на право оптової торгівлі тютюновими виробами;

 

підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на право оптової торгівлі рідинами,що використовуються в електронних сигаретах;

 

підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) на право оптової торгівлі пальним;

 

підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним;

 

підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) на право зберігання пального;

 

підписання довідок про внесення до Єдиного реєстру місць зберігання роздрібних партій алкогольних напої та тютюнових виробів, розташованих за іншою адресою, ніж місце торгівлі.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами), згідно з п.20.4 ст.20 Податкового Кодексу України.

 

 

Смаглюк Ірина Вікторівна

заступник начальника управління - начальник відділу ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями,тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним управління контролю за підакцизними товарами

На період відсутності Зарецької Юлії Василівни

 

Бугакова Оксана Віталіївна

заступник начальника управління - начальнику відділу адміністрування акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами

На період відсутності Зарецької Юлії Василівни та Смаглюк Ірини Вікторівни

 

12.01.2021 №51

Вагилевич Антоніна

Начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

 

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

 

 

Галигіна Вікторія

Начальник відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

 

 

Сидоренко Юлія

(на час відсутності Галигіної Вікторії)

Заступник

начальника відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

Повноваження скасовано відповідно до наказу ГУ ДПС від 02.11.2021 №806

 

Коваль Віталій

Начальник відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту

 

 

05.01.2021 12

Козаченко Юліана Павлівна

Заступник начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

Повноваження скасовано відповідно до наказу ГУ ДПС від 10.02.2022 №63

 

05.01.2021 12

Бєляєва Ірина Миколаївна

Начальник управління електронних сервісів Головного управління ДПС у Запорізькій області

накладання електронного цифрового підпису на кожне електронне повідомлення про зміни до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, яке надходить від Головного управління ДПС у Запорізькій області

п. 20.4 ст. 20, пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України

 

Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 26

 

 

15.07.2021

580-н

08.10.2021 №760

Повноваження скасовано відповідно до наказу ГУ ДПС від 02.11.2021 №806