Територіальні органи ДПС
у Запорізькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 18.05.2016 р. №1653/10/08-01-13-03-14

19.05.2016

Головне управління ДФС у Запорізькій області, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями, (далі - Кодекс), розглянувши Ваш лист щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до підпункту 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Кодексу платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт (підпункт 266.3.3 пункту 266.3 статті 266 Кодексу).

Згідно з підпунктом 14.1.129¹ пункту 14.1 статті 14 Кодексу об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені законодавством до житлового фонду, зокрема, будівлі промислові та склади.

Відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 та підпункту 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 Кодексу ставки та пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

У м. Запоріжжя Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затверджене рішенням Запорізької міської ради від 28.01.2015 року №5, із змінами та доповненнями, (далі-Положення).

Згідно з підпунктом 266.2.2 «є» пункту 266.2 статті 266 Кодексу та підпункту 2.2.2 «є» пункту 2.2 частини 2 Положення, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.

Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації наказом від 17.08.2000 № 507 затверджено Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – ДК 018-2000). Об’єктами класифікації в ДК 018-2000 є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.

Відповідно до ДК 018-2000, будівлі промисловості (криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо) віднесено до підрозділу 12 «Будівлі нежитлові» група 125 «Будівлі промислові та склади» клас 1251 «Будівлі промисловості».

Цей клас включає підкласи:

1251.1«Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості;
1251.2 «Будівлі підприємств чорної металургії»;
1251.3 «Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості»;
1251.4 «Будівлі підприємств легкої промисловості»;
1251.5 «Будівлі підприємств харчової промисловості»;
1251.6 «Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості»;
1251.7«Будівлі підприємств лісової деревообробної та целюлозно-паперової промисловості»;
1251.8 «Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості»;
1251.9«Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне».

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 № 530 (далі – ДК 009:2010), економічна діяльність – процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Термін «процес промислового виробництва», крім процесу перероблення, який використовують для виготовлення нової продукції, оброблення товарів, які були у використанні, стосується також надання промислових послуг.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою ДК 009:2010, згідно з яким процес промислового виробництва – це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів», C «Переробна промисловість»,D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»,E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво».

Отже, з метою з’ясування приналежності об’єктів нежитлової нерухомості до об’єктів, які не є об’єктами оподаткування, необхідно дотримуватись умов, визначених підпунктом 266.2.2 «є» пункту 266.2 статті 266 Кодексу, ДК 018-2000, ДК 009:2010 та враховувати Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затверджене рішенням Запорізької міської ради від 28.01.2015 року №5, із змінами та доповненнями.

Суб’єкт господарювання, який є власником житлової та/або нежитлової нерухомості та має документальне підтвердження віднесення даного об’єкта до категорій, визначених підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу, звільняється від обов’язку подавати податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Але слід зазначити, що будівлі, які використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з врахуванням рішень сільських, селищних міських рад щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Згідно з підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Кодексу платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Відповідно до підпункту 266.10.1. пункту 266.10 статті 266 Кодексу податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.


Заступник начальника                 О.А. Хотенко

 

До списку