Головне управління ДПС
у Запорізькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

До уваги комунальних підприємств. Виправляємо помилку у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу)

, опубліковано 22 січня 2020 о 16:57

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями визначений постановою КМУ від 23.02.2011 № 138.

Форма розрахунку затверджена наказом ДПА України від 16.05.2011 № 285.

Частина чистого прибутку визначається за результатами фінансово-господарської діяльності та розраховується за правилами бухгалтерського обліку.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку (пункт 37 П(С)БО 3 "Звіту про фінансові результати", затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 N 87). Ця сума зазначається у рядку 220 "Чистий прибуток" або рядку 225 "Чистий збиток" Звіту про фінансові результати.

Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства визначений П(С) БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом МФУ від 28.05.99 № 137.

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності. У примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, зокрема, статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.

Отже, державні унітарні підприємства та їх об'єднання, у разі якщо вони допустили помилки при складанні фінансової звітності, можуть їх виправити за допомогою відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Формою Розрахунку не передбачено подання уточнюючого розрахунку при допущенні помилок у показниках.

Таким чином, у зв'язку з тим, що частина чистого прибутку визначається відповідно до правил бухгалтерського обліку, то у разі помилки у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) за відповідний період, платник виправляє відповідну помилку у такому Розрахунку за відповідний період.

Платник може виправити відповідну помилку у Розрахунку за наступний звітний період, який складається наростаючим підсумком.

У разі зазначення помилки Розрахунку у попередніх роках, платник може виправити відповідну помилку у Розрахунку частини прибутку (доходу) за наступний звітний рік.

У разі самостійного виявлення факту заниження зобов'язання у Розрахунку платники не притягуються до відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України, але притягуються до адміністративної відповідальності.

Роз’яснення стосовно виправлення самостійно виявлених помилок у Розрахунку викладено у листі ДПС України від 19.04.2012 № 11361/7/15-1217.