Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Чи застосовується відповідальність, якщо ФОП – платники єдиного податку першої та другої груп не сплатили авансові внески за січень – березень 2022 року?

, опубліковано 14 вересня 2023 о 12:11

Відповідно до пункту 295.1 статті 295 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (пункт 295.2 статті 295 ПКУ).

Несплата (неперерахування) або сплата (перерахування) не в повному обсязі фізичною особою – платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до ПКУ (пункт 122.1 статті 122 ПКУ).

Підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ визначено, що нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного платником податків, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (підпункт 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ).

Згідно з абзацом третім пункту 129.4 статті 129 ПКУ на суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Законом України від 13 грудня 2022 року № 2836-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України», який набрав чинності 03.01.2023, зокрема, змінено норми підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ та встановлено, що вони застосовуються починаючи з 27.05.2022.

Так, у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 і 39 прим. 2, пункту 46.2 статті 46 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні (абзац перший підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, зокрема, щодо строків сплати грошових зобов’язань, визначених контролюючими органами, граничний строк сплати яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 до 01.06.2022, за умови їх сплати не пізніше 01.08.2022 (абзац восьмий підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, передбачених ПКУ, за умови виконання ними таких податкових обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків (абзац дванадцятий підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у цьому підпункті, та перелік документів на підтвердження затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац п’ятнадцятий підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Отже, з урахуванням норм підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ у разі несплати та/або сплати не в повному обсязі авансових внесків за січень – лютий 2022 року (терміни сплати – 20.01.2022 та 18.02.2022 відповідно) до фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої та другої груп застосовується відповідальність, передбачена пунктом 122.1 статті 122 ПКУ, та пеня згідно з підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ.

Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, які мали можливість сплатити, але не сплатили або сплатили не в повному обсязі авансовий внесок за березень 2022 року (термін сплати – 18.03.2022, припадає на період з 24.02.2022 по 01.06.2022), звільняються від відповідальності, передбаченої пунктом 122.1 статті 122 ПКУ, та пені згідно з підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 ПКУ, за умови сплати такого авансового внеску не пізніше 01.08.2022 (включно). У разі сплати авансового внеску за березень 2022 року після 01.08.2022 до таких платників єдиного податку застосовується відповідальність та пеня.

Поряд з цим, фізичні особи- підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, які не мали можливості своєчасно сплатити авансовий внесок за березень 2022 року, звільняються від відповідальності з обов’язковим виконанням такого обов’язку:

протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні;

протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої можливості.

При цьому підтвердження можливості чи неможливості виконання платниками обов’язків здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження».