Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Як особа, яка через релігійні переконання відмовилась від прийняття РНОКПП та має паспорт у формі картки зі словом "відмова", у разі зміни прізвища зобов'язана повідомити податковий орган про зміну даних?

, опубліковано 24 жовтня 2023 о 14:38

Правові та організаційні засади видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи визначає Закон України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Згідно з підпунктом 1 пункту 6 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 із змінами та доповненнями, обмін паспорта здійснюється, зокрема, у разі зміни інформації, внесеної до паспорта, у тому числі у зв'язку із зміною написання латинськими літерами складових імені "прізвище", "ім'я" у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (крім додаткової змінної інформації).

Зміна прізвища особи є підставою для обміну паспорта. До паспорта громадянина України у формі картки під час обміну паспорта повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру.

Після отримання фізичною особою нового паспорта громадянина України у формі картки виникає необхідність у внесенні змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (окремий реєстр ДРФО) у зв'язку зі зміною прізвища.

Відповідно до пункту 70.7 статті 70 ПКУ та пункту 1 розділу IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 фізичні особи-платники податків зобов'язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті) протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до окремого реєстру ДРФО щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта за формою № 5ДРП (додаток 13 до Положення № 822) та документа, що посвідчує особу (після пред'явлення повертається).

Фізичні особи подають Заяву за ф. № 5ДРП до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу. 

Якщо Заява за ф. № 5ДРП містить дані про новий паспорт фізичної особи, то вона подається фізичною особою особисто (п. 2 розд. IX Положення № 822).

Для заповнення Заяви за ф. № 5ДРП використовуються дані паспорта громадянина України та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Внесення змін до окремого реєстру ДРФО здійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня подання фізичною особою Заяви за ф. № 5ДРП до контролюючого органу (пункт 4 розділу IX Положення № 822).

У Заяві за ф. № 5ДРП в обов'язковому порядку зазначається серія (за наявності) та номер паспорта (пункт 6 розділу IX Положення № 822), до якого було внесено інформацію про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та реквізити діючого паспорта, на підставі якого заповнюється така Заява за ф. № 5ДРП.

При цьому, у разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві за ф. № 5ДРП фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін (пункт 5 розділу IX Положення № 822).

При внесенні змін до окремого реєстру ДРФО дата взяття на облік не змінюється (пункт 10 розділу IX Положення № 822).