Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Чи може платник, який скористався правом щодо несплати єдиного податку та в нього була переплата, врахувати таку переплату в майбутніх періодах?

, опубліковано 27 березня 2024 о 15:55

Платник єдиного податку першої або другої групи, який скористався правом щодо несплати єдиного податку та не сплачував авансових внесків, не заповнює відповідні графи "І квартал", "ІІ квартал", "ІІІ квартал" і "IV квартал" розділів ІІ або ІІІ річної Декларації. При цьому, якщо в інтегрованій картці платника обліковувалася переплата по єдиному податку на останнє число місяця, що передує місяцю, в якому платник скористався правом не сплачувати єдиний податок, то така переплата буде врахована в майбутніх періодах.

Згідно з абзацами першим – другим пункту 295.1 статті 295 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (пункт 295.2 статті 295 ПКУ).

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ, а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників (абзац перший пункту 296.2 статті 296 ПКУ).

Водночас, згідно з абзацом першим підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ, тимчасово, з 01 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мали право не сплачувати єдиний податок.

При цьому такими особами Декларація не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ єдиний податок не сплачувався (абзац другий підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ).

Крім того, пунктом 11 підрозділу 8 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ, зокрема, установлено, що з 01 серпня 2023 року фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

При цьому такі особи не заповнюють Декларацію за період, в якому відповідно до абзацу першого пункту 11 підрозділу 8 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ єдиний податок не сплачувався.

Податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються таким платникам єдиного податку за періоди, за які був сплачений єдиний податок, що відображені в Декларації. 

Дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309.

Норми пункту 11 підрозділу 8 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ не застосовуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому було проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження фізичної особи-підприємця на іншу, ніж зазначена в абзаці першому пункту 11 підрозділу 8 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ, територію України.

При цьому зазначаємо, що право не сплачувати єдиний податок, надане платникам єдиного податку першої та другої груп пунктом 11 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ, не розповсюджується на фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої та другої груп, які зареєструвалися на території визначеній Переліком територій, вже після визначених цим Переліком територій дат виникнення можливості бойових дій/початку бойових дій/тимчасової окупації.

Згідно з підпунктом 17.1.10 пункту 17.1 статті 17 ПКУ платник податків має право на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому ПКУ.

Надміру сплачені грошові зобов'язання – суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету або на єдиний рахунок понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату (підпункт 14.1.115 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).