Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Чи є бюджетним грантом компенсація витрат на сплату процентів за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" Фондом розвитку підприємництва та чи здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування на суму такої компенсації?

, опубліковано 06 червня 2024 о 17:23

Відповідно до підпункту 14.1.277 прим. 1 пункту 14.1 статті 14 ПКУ бюджетний грант – це цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги (МТД) для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах у порядку, встановленому законом. Перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабінет Міністрів України.

Відповідно, для застосування положень щодо особливостей оподаткування бюджетних грантів, зокрема, для цілей податку на прибуток підприємств, необхідно дотримання двох умов одночасно:

 1) відповідність цільової допомоги у вигляді коштів або майна, наданої платнику податку умовам наведеного вище визначення (підпункт 14.1.277 прим. 1 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, зокрема, цільове спрямування, безоплатність, безповоротність, за рахунок бюджетних коштів або коштів МТД для реалізації чітко визначеної програми або проекту тощо), та

 2) надання такої цільової допомоги особою, включеною до переліку надавачів бюджетних грантів.

Перелік надавачів бюджетних грантів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 867 "Про затвердження переліку надавачів бюджетних грантів", внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2024 року № 42 "Про внесення змін до переліку надавачів бюджетних грантів". Зазначені зміни набрали чинності 18.01.2024, згідно з якими до переліку надавачів бюджетних грантів включено також Фонд розвитку підприємництва.

Згідно з підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені відповідними положеннями ПКУ.

Різниці, які виникають при отриманні та використанні бюджетних грантів встановлено статтею 140 ПКУ.

Так, згідно з підпунктом 140.4.8 пункту 140.4 статті 140 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат, пов'язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 ПКУ).

Порядок надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 року № 229).

Порядок № 28 визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва шляхом здешевлення вартості кредитів (пункт 1 Порядку № 28).

Надання державної підтримки суб'єктам підприємництва, як передбачено п. 3 Порядку № 28, здійснюється Фондом. Для виконання вимог Порядку № 28 Фонд затверджує програму надання державної підтримки суб'єктам підприємництва, яка може містити додаткові умови для уповноважених банків у визначених Порядком № 28 межах. 

Відповідно до пункту 9 Порядку № 28 у межах цілей, визначених пунктом 8 Порядку № 28, та з метою підтримки важливих для економіки України сфер підприємницької діяльності державна підтримка надається суб'єктам підприємництва за кредитами, зокрема, що надаються на такі пріоритетні напрями:

1) фінансування суб'єктів підприємництва – сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;

2) фінансування суб'єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості (основний КВЕД) за всіма КВЕД Секції С та у сфері тваринництва (основний КВЕД) за всіма класами групи 01.4 КВЕД секції А Національного класифікатора України;

3) відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб'єктів підприємництва, що підтверджується відповідними документами (акти руйнувань та пошкоджень із зазначенням їх причини, акти пошкодження (знищення) рухомого майна, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо відкриття кримінального провадження, реєстрові дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);

4) підтримка суб'єктів підприємництва, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року було розміщено на територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій), територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій), і тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації), що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на дату укладання або пролонгації кредитного договору шляхом пролонгації діючих кредитів, наданих для фінансування оборотного капіталу згідно із Порядком № 28;

5) фінансування суб'єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об'єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування "зеленого" тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків.

Що стосується Державної програми "Доступні кредити 5-7-9", то відповідно до інформації, розміщеної на вебсайті Фонду (https://bdf.gov.ua/programs/dostupni-kredyty-5-7-9/), згідно з п. 4.1 Програми у межах цілей, визначених п. 3.1 Програми, та з метою підтримки важливих для економіки України сфер підприємницької діяльності кредити суб'єктам малого, у тому числі мікропідприємництва та середнього підприємництва (далі – ММСП), зокрема, надаються за такими пріоритетними напрямами:

1) фінансування ММСП – сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;

2) фінансування суб'єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості за всіма видами економічної діяльності (основний КВЕД) секції С Національного класифікатора України;

3) відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів ММСП, що підтверджується відповідними документами (акти руйнувань та пошкоджень із зазначенням їх причини, акти пошкодження (знищення) рухомого майна, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо відкриття кримінального провадження, реєстрові дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);

4) підтримка ММСП шляхом пролонгації діючих кредитів, наданих для фінансування оборотного капіталу згідно з Порядком строком до 12 (дванадцять) місяців, які провадять господарську діяльність та/або виробничі потужності яких розміщено (було розміщено) на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, крім тих, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;

5) фінансування суб'єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об'єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування "зеленого" тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків.

Отже, на підставі викладеного вище вбачається, що державна фінансова підтримка у вигляді компенсації Фондом витрат на сплату процентів за Програмою не відповідає визначенню бюджетного гранту згідно з підпунктом 14.1.277 прим. 1 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, оскільки не пов'язана з реалізацією проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах.

У випадку реалізації Фондом програм державної фінансової підтримки суб'єктів господарювання, пов'язаних зі сферами культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах, відповідна цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, визнаватиметься бюджетним грантом.

Положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з компенсації Фондом витрат на сплату процентів за Програмою. Така компенсація відображається при формуванні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга статті 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Більше інформації: https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=41668