Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Як платником податку на прибуток подається аудиторський звіт, якщо при надсиланні через режим "Листування з ДПС" в Електронному кабінеті у форматі pdf його розмір перевищує обмеження 5 МБ?

, опубліковано 11 червня 2024 о 14:33

Відповідно до абзацу четвертого пункту 46.2 статті 46 ПКУ платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами та доповненнями зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 ПКУ, для подання податкових декларацій (розрахунків).

Пунктом 42 прим. 1.2 статті 42 прим. 1 ПКУ визначено, що Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов'язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі, шляхом, зокрема, забезпечення взаємодії платників податків з контролюючими органами з інших питань, передбачених ПКУ, яка може бути реалізована в електронній формі засобами електронного зв'язку.

Згідно з пунктом 49.3 статті 49 ПКУ встановлено, що податкова декларація, розрахунок, звіт подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" зі змінами та доповненнями.

Платник податків, скориставшись меню "Листування з ДПС" приватної частини Електронного кабінету, має можливість надіслати до контролюючого органу ДПС за основним місцем обліку платника податку на прибуток в електронному вигляді супровідний лист разом із аудиторським звітом у форматі pdf загальним розміром до 5 МБ.

У випадку, якщо загальний розмір у форматі pdf перевищує обмеження у 5 МБ, відповідна інформація може бути надіслана послідовно, в одному часовому проміжку, частинами, кожна з яких не повинна перевищувати встановлений обсяг із зазначенням реквізитів супровідного листа, з яким подається аудиторський звіт.

Більше інформації: https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=40425