Головне управління ДПС
у Запорізькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Управління правового забезпечення Головного управління ДПС у Запорізькій області

опубліковано 22 червня 2022 о 10:53

Начальник управління: Лисенко Ольга Володимирівна

Телефон:  (061) 787-93-55

Е-пошта: zp.official@tax.gov.ua

Структура:

Сектор правового супроводження діяльності

Сектор супроводження судових спорів із загальних питань

Відділ супроводження судових спорів за результатами позапланових перевірок

Відділ супроводження судових спорів за результатами планових перевірок

Відділ супроводження судових спорів за результатами перевірок ризикових платників

Сектор супроводження судових спорів за позовами до платників податків

Відділ супроводження судових спорів за результатами камеральних перевірок, нарахування майнових податків, ЄСВ

Сектор супроводження судових спорів за результатами фактичних перевірок

Відділ супроводження судових спорів за результатами адміністрування ПДВ

Відділ інформаційно - аналітичної роботи

Основними завданнями та фунціями управління є: 

1. Організація розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, контроль за їх виконанням та опрацювання вихідних документів, зокрема, розгляд звернень громадян та надання відповідей на них в межах компетенції.

2. Здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків у ГУ, зокрема, розгляд та участь у розгляді звернень (скарг, заяв, пропозицій), у т. ч. повторних, громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади, народних депутатів України та інших, по суті порушених питань, у т. ч. правомірності дій посадових осіб ГУ, надання відповідей на них, підготовка (за необхідністю) висновків, пропозицій тощо.

3. Забезпечення законності діяльності ГУ:

- забезпечення контролю за дотриманням законності ГУ при виконанні завдань і функцій, покладених чинним законодавством;

- участь у заходах, спрямованих на забезпечення правильного застосування ГУ податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС;

- перевірка на відповідність чинному законодавству проєктів : організаційно-розпорядчих документів, договорів, контрактів, податкових консультацій, листів та інших матеріалів з питань оподаткування, адміністрування єдиного внеску, а також діяльності ДПС та його територіальних органів;

- забезпечення єдиного підходу щодо застосування нормативно-правових актів з податкових питань та єдиного внеску.

4. Представництво (самопредставництво) інтересів у судах:

- організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів;

- представництво в установленому законодавством порядку інтересів ДПС, ГУ, їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів;

- участь у судових справах, судових процесах та вчинення дій в усіх судах України в інтересах та від імені ДПС та її територіальних органів, без окремого доручення Голови з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи;

- узагальнення та аналіз результатів позовної роботи за участі ГУ, розробка пропозицій щодо усунення недоліків та внесення їх на розгляд керівництва;

- моніторинг інформації про стан розгляду справ у судах, формування інформаційно-аналітичних матеріалів;

- узагальнення правозастосовної практики за результатами розгляду спорів за участі ГУ;

- взаємодія із судовими органами та органами виконавчої влади з метою формування єдиної позиції з податкових спорів та спорів, пов’язаних із адмініструванням єдиного внеску;

- доведення до структурних підрозділів ГУ листів ДПС, Міністерства юстиції України, роз’яснень Верховного Суду;

- вивчення та аналіз, у разі необхідності, судової практики відповідно до функціональних повноважень структурного підрозділу.

5. Надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, ГУ ДПС.

6. Організація та контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ (у межах компетенції структурного підрозділу).

7. Координація роботи, організація та забезпечення виконання завдань спрямованих на забезпечення виконання ГУ завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами КМУ, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами ДПС та ГУ ДПС.