Головне управління ДПС
у Запорізькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу Головного управління ДПС у Запорізькій області

опубліковано 07 квітня 2021 о 14:45

Начальник управління: Мякота Світлана Іванівна

Телефон: (061) 787-93-62

Е-пошта: zp.01.kadrkonkurs@tax.gov.ua  

Структура:

Відділ кадрового адміністрування

Відділ розвитку персоналу

Основними завданнями Управління є:

1. Реалізація заходів і завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС України та ГУ ДПС у Запорізькій області;

2. Забезпечення добору і розстановки кадрів ГУ ДПС у Запорізькій області;

3. Організація роботи з системної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ГУ ДПС у Запорізькій області;

4. Аналітична робота в частині розгляду скарг громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади та народних депутатів України з питань правомірності дій посадових осіб ГУ ДПС у Запорізькій області та підготовка за їх результатами довідок, висновків, іншої інформації.

Управління виконує такі функції та процедури:

1. Здійснення добору кадрів та підготовка пропозицій щодо призначення (переведення, звільнення) працівників ГУ ДПС у Запорізькій області, організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових (службових) осіб ГУ ДПС у Запорізькій області:

- організація роботи конкурсної комісії і проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад державних службовців, вивчення та аналіз документів кандидатів на вакантні посади. Здійснення відповідно до Закону України «Про державну службу» комплектування структурних підрозділів ГУ ДПС у Запорізькій області керівними працівниками та спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації, підготовка проєктів наказів про їх призначення. Підготовка проєктів наказів про переміщення та звільнення працівників ГУ ДПС у Запорізькій області;

- організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, в ГУ ДПС у Запорізькій області;

- облік і ведення особових справ, трудових книжок працівників ГУ ДПС у Запорізькій області;

- обчислення стажу державної служби для нарахування надбавки за вислугу років працівникам ГУ ДПС у Запорізькій області, організація прийняття Присяги державними службовцями, контроль за порядком присвоєння рангів державних службовців, надання роз’яснень з питань проходження публічної служби;

 - складання, відповідно до чинного законодавства, графіків щорічних відпусток, їх узагальнення та підготовка проєктів наказів за всіма видами відпусток в ГУ ДПС у Запорізькій області;

- видача посвідчень та довідок з місця роботи працівникам ГУ ДПС у Запорізькій області;

- організація роботи і здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників ГУ ДПС у Запорізькій області шляхом проведення навчання за професійними програмами, за програмами тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів;

- організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. Аналіз та узагальнення результатів оцінювання;

- проведення аналізу та узагальнення інформації, що надходить до ГУ ДПС у Запорізькій області, про скоєння за участі працівників порушень законності та злочинів, вивчення причин і умов, що їм сприяли;

 - здійснення контролю за дотриманням посадовими особами ГУ ДПС у Запорізькій області правил внутрішнього трудового розпорядку.

2. Формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах.

3. Підготовка пропозицій щодо заохочення та відзначення посадових осіб органів ГУ ДПС у Запорізькій області.

4. Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».