Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Чи вважаються завіреними копії фінзвітності, завізовані відповідно до вимог п. 5.26 Національного стандарту "Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163:2020), які у форматі pdf подаються в електронному вигляді додатком до Звіту про КІК, підписаного ЕЦП

, опубліковано 27 травня 2024 о 16:58

Відповідно до підпункту 39 прим. 2.5.2 пункту 39 прим. 2 .5 статті 39 прим. 2 ПКУ фізичні особи – контролюючі особи зобов'язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

До Звіту в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік.

Враховуючи те, що Звіт подається в електронному вигляді, то копії фінансової звітності, які є додатком до Звіту та невід'ємною його частиною, подаються в електронному вигляді у довільній формі у форматі pdf.

Норма підпункту 39 прим. 2.5.2 пункту 39 прим. 2 .5 статті 39 прим. 2 ПКУ зумовлює необхідність урахування платниками податків стандартів оформлення документів, визначених національним стандартом як нормативним документом відповідно до статтей 1, 23 Закону України від 05 червня 2014 року № 1315-VІІ "Про стандартизацію".

Порядок засвідчення копій документів визначений пунктом 5.26 Національного стандарту України Державна уніфікована система документації, Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлювання документів" ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 № 144, який набрав чинності 01.09.2021.

Пунктом 5.26 Національного стандарту "Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163:2020) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів "згідно з оригіналом", найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки "Для копій".

Отже, особа, яка є підписантом фінансової звітності проставляє відмітку про засвідчення копії такого документа.

Водночас, Законом № 851 визначено, що електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.

Одним із таких реквізитів є електронний підпис, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Накладання електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону № 2155, завершує порядок створення електронного документа.

Таким чином, контролююча особа зобов'язана подати до контролюючого органу копії фінансової звітності КІК, завірені відповідно до вимог пункту 5.26 Національного стандарту "Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163:2020) разом зі Звітом засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Закону № 851 та Закону № 2155 та такий документ матиме юридичну силу, вважатиметься належним чином завіреним, оскільки особа, яка накладає електронний цифровий підпис, засвідчує достовірність інформації, що міститься в електронному документі, зокрема, у фінансовій звітності КІК.

Водночас, форма Декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859, відповідно до якої Додаток КІК є невід'ємною частиною Декларації.

При цьому копії фінансової звітності КІК подаються тільки разом зі Звітом.

Більше інформації: https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=41618